Biuro rachunkowe


Księgi są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zlecając nam prowadzenie dokumentacji księgowej i udzielając pełnomocnictwa reprezentujemy Państwa przed organami skarbowymi i ZUS.

Każda oferta jest bezpośrednio dostosowana do potrzeb klienta. Cena jest zależna od formy prowadzenia działalności , ilości dokumentów księgowych w miesiącu (więcej informacji w zakładce cennik).

Oferta

Prowadząc działalności gospodarczą - niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonej działalności, na mocy przepisów prawa, powstaje obowiązek prowadzenia różnego rodzaju ewidencji, w tym tzw. księgowych.

Do podstawowych ewidencji należy prowadzenie:

Ksiąg rachunkowych (obowiązkowo spółki prawa handlowego i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą po przekroczeniu określonego przepisami prawa progu obrotu)
Ksiąg przychodów i rozchodów
Ewidencji przychodów/ryczałt
Ewidencji VAT
Ewidencji pracowniczych
Rozliczeń z ZUS
Rozliczeń z US
Sprawozdawczość GUS

Celem prowadzenia tych ewidencji jest realizacja obowiązku przepisów ustawy o rachunkowości oraz obowiązku fiskalnego. Prawidłowo prowadzone ewidencje są podstawą do rzetelnego sporządzenia sprawozdania finansowego, wyliczenia podatków i składek ZUS oraz sprawozdawczości GUS. Odpowiednio zaplanowana ewidencja zdarzeń gospodarczych zapewni także zaplanowanie przyszłych działań biznesowych.

Jesteśmy przygotowani merytorycznie i organizacyjnie, aby pomóc przedsiębiorstwom w zakresie realizacji ww. obowiązków ewidencyjnych i odciążyć je od tych żmudnych czynności. Zaoszczędzony czas pozwoli zarządzającym firmami na zajęcie się rozwojem ich działalności.

Oferujemy więc profesjonalną i kompleksową obsługę księgowo-kadrową. Zakres wykonywanych przez biuro rachunkowe SYNB-EX czynności  ustalany jest z każdym Klientem indywidualnie podczas spotkania, na którym omawiane są szczegółowe warunki współpracy.


Skontaktuj się z Nami!

+48 605 300 115

+48 605 300 389

Zapraszamy do współpracy z biurem rachunkowym SYNB-EX. Zadzwoń do Nas i dowiedz się więcej szczegółów.


Kontakt
KONTAKT