Obsługa księgowa firm – księgi rachunkowe

Zakres usług – księgi rachunkowe


Biuro rachunkowe SYNB-EX proponuje wszechstronną ofertę w zakresie rachunkowości finansowej. Prowadzimy księgi rachunkowe firm handlowych, usługowych oraz produkcyjnych. Ewidencje księgowe dostosowujemy zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości finansowej i podatkowej. Na życzenie Klienta prowadzimy rachunkowość zarządczą.

Na zakres usług w ramach obsługi  księgowej składają się następujące czynności:prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi na podstawie dokumentów dostarczanych przez Klienta
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji
reprezentacja firmy w urzędzie skarbowym i ZUS oraz podczas kontroli podatkowych
sporządzanie sprawozdań finansowych
przygotowywanie i przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT
obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT dla Urzędu Skarbowego

Usługi dodatkowe

Poza usługami wymienionymi powyżej, możliwe jest zlecenie poniższych usług dodatkowych:

odbiór dokumentacji z siedziby firmy Klienta
przygotowywanie umów cywilno‐prawnych, np. umów najmu, pożyczek, użyczenia
sporządzanie sprawozdań do GUS, PFRON
opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości

Koszt prowadzenia ksiąg rachunkowych

Cena prowadzenia ksiąg rachunkowych zaczyna się od 500,00 zł i jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od wielu czynników. Jednym z takich czynników jest liczba dokumentów. Ponadto na wysokość opłaty księgowej wpływ mają takie czynniki jak: specyfika /rodzaj działalności firmy, poziom skomplikowania zapisów.


Skontaktuj się z Nami!

+48 605 300 115

+48 605 300 389

Zapraszamy do współpracy z biurem rachunkowym SYNB-EX. Zadzwoń do Nas i dowiedz się więcej szczegółów.


Kontakt
KONTAKT