Obsługa księgowa firm – kadry-płace

Obsługa kadrowo‐płacowa

Dzięki kompleksowej obsłudze kadrowo‐płacowej oferowanej przez biuro rachunkowe SYNB-EX, unikną Państwo skomplikowanej i czasochłonnej pracy administracyjnej jaką jest prowadzenie dokumentacji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń , obliczanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy.

Oferujemy dwa rodzaje obsługi kadrowo – płacowej w zależności od zapotrzebowania.

pełna obsługa kadrowo-płacowa
obsługa płacowa

Umowy o pracę

Na zakres usług w ramach obsługi kadrowo‐płacowej pracowników zatrudnionych na umowę o pracę składają się poniższe czynności:

sporządzanie i przygotowanie kompletnej dokumentacji kadrowej
prowadzenie akt osobowych pracowników
rejestracja pracowników w ZUS
naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac
sporządzanie pasków płacowych
składanie miesięcznych deklaracji do ZUS
sporządzanie PIT 11 dla pracowników
sporządzanie PIT‐4R dla Urzędu Skarbowego
monitorowanie urlopów
naliczanie odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów, zasiłków, potrąceń komorniczych i innych
sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla różnych instytucji
obsługa dofinansowań z PFRON
wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego
wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego

Obsługa umów cywilno‐prawnych tj. umowy zlecenia i o dzieło

Na podstawową obsługę kadrowo‐płacową umów cywilno‐prawnych składają się następujące czynności:

sporządzanie umów cywilno‐prawnych
rejestracja zleceniobiorców w ZUS
naliczanie wynagrodzeń
sporządzanie rachunków do umów zlecenia i dzieło
składanie miesięcznych deklaracji do ZUS
sporządzanie PIT‐11, PIT‐8AR
sporządzanie PIT‐4R dla Urzędu Skarbowego

Skontaktuj się z Nami!

+48 605 300 115

+48 605 300 389

Zapraszamy do współpracy z biurem rachunkowym SYNB-EX. Zadzwoń do Nas i dowiedz się więcej szczegółów.


Kontakt
KONTAKT