Szkolenia i kursy


Zapoznaj się ze szkoleniami i kursami prowadzonymi przez firmę Synb-Ex.

Kurs - Zanim rozpoczniesz działalność gospodarczą zapoznaj się jakie są obowiązki rozliczeń z budżetem (podatki, ZUS, prawo pracy-na przykładach).

Adresaci kursu – osoby planujące rozpocząć własną działalność gospodarczą


Zakres tematyczny:

 • Formy organizacyjno-prawne prowadzonej działalności.
 • Formy opodatkowania-podatek dochodowy.
 • Podatek VAT.
 • Rozliczenia z ZUS właściciela firmy i osób współpracujących (pracownik, zleceniobiorca).
 • Prawo pracy, umowy cywilnoprawne.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi obowiązkami w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z zakresu rozliczania się z podatków (dochodowych, VAT, PCC), ubezpieczeń społecznych oraz przedstawienie form zatrudnienia pracowników (umowy o pracę, zlecenia, dzieło).

Koszt uczestnictwa - 150 zł brutto

 • Termin – 22.08.2015 (sobota), miejsce Rzeszów
 • Termin – 26.08.2015 (środa), miejsce Rzeszów
 • Termin – 05.09.2015 (sobota), miejsce Rzeszów

Pobierz kartę zgłoszenia

Kurs - Księgowość własnej działalności w praktyce. Książka przychodów i rozchodów na przykładach.

Adresaci kursu – osoby planujące rozpocząć własną działalność oraz osoby pragnące uaktualnić swoją dotychczasową wiedzę w sposób praktyczny.


Zakres tematyczny:

 • Podstawy prawne.
 • Zasady prowadzenia PKPiR.
 • Koszty działalności.
 • Przychody działalności.
 • Podatek VAT.
 • Rozliczenia z ZUS.
 • Dokumenty księgowe
 • Zamknięcia miesiąca i roku.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami prowadzenia ewidencji podatkowej na podstawie Książki przychodów i rozchodów, zapoznanie z kosztami w działalności gospodarczej, wydatkami nie będącymi kosztami w działalności, ustaleniem dochodu i wyliczeniem podatku dochodowego. Uczestnicy zapoznają się także z zasadami dotyczącymi podatku VAT, w tym sporządzania deklaracji. Przedstawione zostaną również pozostałe kwestie związane prowadzeniem obowiązkowych ewidencji na potrzeby działalności (środki trwałe, wyposażenie, listy płac itp.).

Koszt uczestnictwa - 350 zł brutto

 • 28-29.08.2015 (piątek, sobota), miejsce Rzeszów
 • 03-04.09.2015 (czwartek, piątek), miejsce Rzeszów

Pobierz kartę zgłoszenia

Skontaktuj się z Nami!

+48 605 300 115

+48 605 300 389

Zapraszamy do współpracy z biurem rachunkowym SYNB-EX. Zadzwoń do Nas i dowiedz się więcej szczegółów.


Kontakt
KONTAKT